Nahoru
Dolu

Užitečné formuláře

 

Reklamace

Informace, jak postupovat v případě vyřizování reklamačního procesu, naleznete v sekci Reklamace.

 

Odstoupení od smlouvy

Podmínky odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami.

Kupující může při odstoupení od smlouvy postupovat následovně:

1) odeslat řádně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o jednostranném odstoupení od smlouvy na adresu Lékárny Canadian Medical;


2) odeslat e-mail z elektronické adresy kupujícího na emailovou adresu info@videolekarna.cz s následujícím textem: „Tímto jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. (XXX) uzavřené dne (XXX). Požaduji vrácení uhrazené částky na bankovní účet č. XXX/XXX.“ K uvedenému textu kupující připíše celé jméno, adresu a datum sepsání žádosti.

 

Formulář pro jednostranné odstoupení od smlouvy 

Pro jednostranné odstoupení od smlouvy prosím použijte tento formulář.