Nahoru
Dolu

Reklamace

Pro vyřízení reklamačního řízení doporučujeme postupovat dle Obchodních podmínek

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, e-mail), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Canadian Medical) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo jiným způsobem předat prodávajícímu. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (popřípadě telefonicky) bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Formulář pro reklamační řízení

Pro reklamaci použijte tento formulář.