Nahoru
Dolu

Odborná rada EUC

V naší péči

EUC patří mezi rychle se rozvíjející poskytovatele zdravotnických služeb. Skupina působí na celém území České republiky s cílem vytvořit ucelenou síť vysoce kvalitních zdravotnických zařízení. K naplnění tohoto cíle a vize „V naší péči“, tedy nabízet ve všech svých zařízeních individuální a ochotný přístup a zvyšující se kvalitu služeb pro celou rodinu v příjemném prostředí, skupině dopomáhá Odborná rada EUC, která je odborným iniciativním a poradním orgánem skupiny.

 

Vize a cíle

Mezi základní činnosti Rady patří aktivní prosazování zvyšování kvality lékařské péče, dodržování vnitřních norem, metodických postupů, závazných pravidel a právních předpisů. Podporuje co největší využívání synergie skupiny prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi a zdravotnickými zařízeními. Prosazuje medicínu založenou na důkazech a postupech lege artis. Zároveň posuzuje odborné a etické otázky lékařské a ošetřovatelské péče. V neposlední řadě aktivně prosazuje a podporuje kultivované, ohleduplné a diskrétní vystupování a jednání s pacienty včetně poskytování všech potřebných informací jemu a jeho příbuzným. V rámci projektu Videolékárna pak dohlíží na odbornost poskytovaných informací.

 

Odborné složení rady

Odbornou radu tvoří vedoucí a hlavní lékaři, odborní garanti a manažeři, odborní ředitelé zdravotnických zařízení, dceřiných společností EUC a.s. a skupinové hlavní sestry jako zástupce středního zdravotnického personálu.

 

Členové

MUDr. Barbara Taušová, MBA

Medicínská ředitelka Canadian Medical a členka dozorčí rady EUC, předsedkyně odborné rady/Specializace: pediatrie 

 Specializace:    

 • Pediatrie

Vzdělání:           

 • 1986 – Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 • 1989 – atestace I. stupně z pediatrie
 • 1994 – 2000 – návštěvy a stáže v nemocnicích a lékařských ordinacích v Německu, USA, Kanadě a Izraeli
 • 2000, 2005 –  Kurz "Basic Life Support"  American Academy of Pediatrics
 • 2000 – 2013 - každoroční účast na odborných pediatrických konferencích v USA v rámci American Academy of Paediatrics a Canadian Paediatric Society, Deutsche Gesellschaft fuer Kinderheilkunde
 • 1998 – 2010 – MBA studium ve zdravotnictví

Praxe:

 • 1998 – dosud – Canadian Medical Care, Česká republika spol. s.r.o. – jednatel, lékařský ředitel a pediatr (zakladatel zařízení)
 • 1992 – dosud – soukromá pediatrická praxe – Dětská ambulance, Praha (zakladatelka zařízení)
 • 1987 – 1992 – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Jiné:

 • Člen České, Americké a Kanadské pediatrické společnosti

 

MUDr. Lucie Pechočová

Specializace:

 • Praktické lékařství pro děti a dorost

 Vzdělání:

 • 1999 – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • 2002 – Atestace I. stupně v oboru dětské lékařství
 • 2008 – Atestace II. stupně v oboru dětské lékařství

Praxe:

 • 2010 – dosud – Medipont s.r.o. – Praktické lékařství pro děti a dorost
 • 1999 – 2009 – Nemocnice České Budějovice – Dětské oddělení

 

MUDr. Jana Vyskočilová

Specializace:

 • Pneumologie
 • Somnologie

 Vzdělání:

 • 1978 – 1983 –  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň
 • 1988 – atestace I. stupně v oboru interního lékařství
 • 1992 – atestace II. stupně v oboru TRN (Tuberkulóza a respirační onemocnění)

Praxe:

 • 2013 – dosud – Poliklinika Denisovo nábřeží spol. s.r.o. - zdravotní manažer
 • 2014 – dosud – ambulantní pneumolog Domažlice
 • 2010 – 2013 – Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz - Vedoucí lékař pneumologie, interní lékařství, spánková medicína, ventilační centrum pro neinvazivní ventilaci 
 • 1994 – 2013 – FN Plzeň - Vedoucí lékař Centra pro dýchání a spánek
 • 1983 – 1989 – sekundární lékař Městská nemocnice, interní oddělení
 • 1989 – 2009 – Plicní klinika FN Plzeň - Sekundární lékař na lůžkovém odd., Vedoucí lékař ambulance, Vedoucí lékař JIP
 • 1997 – 2009 – Plicní klinika FN Plzeň - Zástupce přednosty

 Jiné:

 • Krajský konzultant pro TBC
 • Předseda komise pro domácí oxygenoterapii
 • Předseda komise pro spánkovou medicínu
 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu – předsedkyně (zakládající člen)
 • Čestný člen České pneumologické a ftizeologické společnosti
 • Člen Evropské spánkové společnosti
 • Člen Německé spánkové společnosti
 • Člen Německé  plicní společnosti

 

MUDr. Tomáš Bureš

Specializace:

 •  Všeobecná chirurgie

Vzdělání:

 • 1994 – 2000 –  2. Lékářská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 2003 – atestace I. stupně v oboru všeobecná chirurgie
 • 2008 - specializovaná způsobilost v oboru cevní chirurgie

Praxe:

 • 2015 - dosud - P-P klinika Kladno - vedoucí lékař chirurgického oddělení
 • 2000 - 2014 - Oblastní nemocnice Kladno - člen chirurgického týmu, specializace cévní chirurgie
 • 2004 - 2014 - Oblastní nemocnice Kladno - konzultant a vedoucí centra pro řešení kýly
 • 2004 - dosud - AURAMEDICALCLINIC - jednodenní chirurgie - estetická a antiaging medicína

Jiné:

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká lékařská spoečlenost J.E. Purkyně
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • Česká herniologická společnost - člen výkonného výboru
 • European Hernia Society - member of the Advisory Comitee
 • European Society of Cardiovascular Surgery

 

MUDr. Václav Hynek

Specializace:

 • Urologie

 Vzdělání:

 • 1988 – 1994 – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1998 – atestace I. stupně v oboru urologie
 • 2002 – atestace II. stupně v oboru urologie

Praxe:

 • 2014 – dosud – Ústecká poliklinika s.r.o. – Hlavní lékař
 • 2013 – 2014 – Ústecká poliklinika s.r.o. – Urologická ambulance
 • 1994 – 2013 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – urolog
 • 2003 – 2013 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – zástupce primáře

Jiné:

 • Člen České urologické společnosti
 • Člen Evropské urologické asociace
 • Člen ICS (International Continence Society) 

 

MUDr. Roman Kučera

 Specializace:

 • Anesteziologie a resuscitace

 Vzdělání:

 • 1977 – 1983 – Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • 1986 – atestace I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1992 – atestace II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1997 – osvědčení o výkonu funkce vedoucího lékaře

Praxe:

 • 2012 – dosud  Nemocnice ATLAS, a.s. – hlavní lékař
 • 1999 – dosud – Nemocnice ATLAS, a.s. – primář nelůžkového anesteziologicko – resuscitačního oddělení
 • 1984 – 1999 – Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - anesteziolog 

 

MUDr. Miroslav Müller

 Specializace:

 • Gynekologie

Vzdělání:

 • 1975 – 1981 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 1984 – atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1993 – atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví

Praxe:

 • 2011 – dosud – Přeloučská poliklinika a.s. – vedoucí lékař
 • 1984 – dosud – soukromá praxe
 • 1981 – dosud – Chrudimská nemocnice – gynekolog

Jiné:

 • Člen České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

MUDr. Jozef Prattinger

Specializace:

 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Mamodiagnostika a intervence

 Vzdělání:

 • 1985 – 1991 – 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1995 – atestace I. stupně – obor radiologie a zobrazovací metody
 • 1999 – atestace II. stupně – obor radiologie a zobrazovací metody
 • 1999 – licence ČLK pro soukromou praxi, školitel, vedoucí pracovník

Praxe:

 • 1998 – dosud – Poliklinika Liberec s.r.o. – primář radiologického oddělení
 • 1991 – 1998 – Krajská nemocnice Liberec – radiolog
 • 1991 – 1998 – Nemocnice Jablonec nad Nisou – CT pracoviště
 • 1998 – dosud – Vězeňská služba Liberec – radiolog
 • 1996 – 2008 – Vězeňská služba Rýnovice – radiolog

Jiné:

 • Člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně

 

PharmDr. Petr Sedlák

Specializace:

 • Nemocniční lékárenství

Vzdělání:

 • 2004 - 2009 – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • 2010 – Rigorózní zkouška
 • 2014 – Atestace z nemocničního lékárenství, IPVZ Praha

 Praxe:

 • 2014 – dosud – Nemocnice Frýdlant s.r.o. - Vedoucí farmaceut, odborný zástupce
 • 2009 - 2013 - Krajská nemocnice Liberec a.s. - farmaceut

 

RNDr. Miloslav Semanský

Specializace:

 • Biochemie

Vzdělání:

 • 1976 – 1981 – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor biochemie
 • 1982 – Rigorózní zkouška
 • 1988 – Atestace z biochemie při IPVZ Praha

Praxe:

 • 2014 – dosud – Laboratoře EUC s.r.o. - odborný manažer
 • 2014 – dosud – Nemocnice Frýdlant s.r.o. - Vedoucí Odd. klinické biochemie a hematologie
 • 2005 – 2014 – Synlab Czech s.r.o. - manažer, vedoucí sekce biochemie
 • 1993 – 2005 – Klinlab s.r.o. - Vedoucí Oddělení klinické biochemie
 • 1992 – 1993 – ÚVN - vedoucí  Oddělení klinické biochemie
 • 1982 – 1992 – ÚVN – Chemik Oddělení klinické biochemie

Jiné:

 • Člen České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Auditor pro akreditaci klinických laboratoří

 

Mgr. Petra Štenglová

Specializace:

 • Všeobecná sestra

Vzdělání:

 • 1995 - 1999 – Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Plzeň - obor Všeobecná sestra
 • 2007 - 2010 - Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzeň - obor Ošetřovatelství, bakalářský stupeň
 • 2011 - 2015 - Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzeň - obor Management, pedagogika ve zdravotnictví, ošetřovatelství - specializace Kardiologie, magisterský stupeň

Praxe:

 • 2014 – dosud – Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň - hlavní sestra, zdravotnický management, koordinátor individuální péče
 • 2013 - 2014 – Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň - všeobecný sestra - chirurgie
 • 2012 - 2013 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I. Interní klinika hematologie, transplantační oddělení, JIP - všeobecná sestra
 • 2011 - 2012 - Mulačova nemocnice spol. s r.o. Plzeň, ARO JIP - všeobecná sestra, sestra anesteziologie
 • 1999 - 2012 - Fakultní nemocnice Plzeň Bory, Oddělení klinické farmakologie  - ambulantní, lůžkové oddělení, JIP, hyperbarická komora - všeobecná sestra

Jiné: 

 • 2013 - Certifikát Mentor ošetřovatelské praxe

 

MUDr. Petr Váša

Specializace:

 • Radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání:

 • 1988 – 1992 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň
 • 1995 –  atestace I. stupně v oboru radiologie a zobrazovací metody
 • 1999 – atestace II. stupně v oboru radiologie a zobrazovací metody

Praxe:

 • 1996 – dosud – ÚSTECKÁ POLIKLINIKA s.r.o. – primář radiologického oddělení a mamodiagnostického centra
 • 1992 – 1996 – Poliklinika – Nemocnice Teplice, o.z. – radiologické oddělení

Jiné:

 • Člen Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD)
 • Člen Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA-CZ)
 • Člen European Society of Radiology (ESR)

 

MUDr. Jiří Vytlačil

Specializace:

 • Pracovní lékařství
 • Hygiena a epidemiologie

 Vzdělání:

 • 1977 – 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Atestace I. stupně v oboru hygiena a epidemiologie
 • Atestace nástavbová v oboru pracovní lékařství (hygiena práce a nemoci z povolání)

Praxe:

 • 2003 – dosud – EUC Premium s.r.o. – odborný ředitel firmy – zodpovědný za odbornou úroveň poskytovaných služeb pracovně-lékařské péče
 • 2001 – 2003 – Nemocnice Děčín – ředitel
 • 1993 – 2000 – Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví
 • 1991 – 1993 – Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem - Krajský hygienik a ředitel
 • 1978 – 1989 – Okresní hygienická stanice Ústí nad Labem - Odbor hygieny práce a pracovního lékařství