Nahoru
Dolu

Videolékárna - člen EUC

Společnost Canadian Medical Care Česká republika spol. s r.o., která je provozovatelem Lékárny Canadian Medical zajišťující provoz internetového obchodu Videolékárna, je součástí skupiny EUC. Všechny lékárny, jejichž služby můžete nejen v rámci tohoto lékárenského e-shopu využít, tak mají zázemí silné zdravotnické skupiny, která je garantem odbornosti, důvěryhodnosti a celkové stability poskytovaných služeb. 

 

EUC - EVERYBODY UNDER CARE

Od roku 2016 se společnost EUC (dříve Euroclinicum) a.s. stává čitelnější – zjednodušila název na EUC a konsolidovala své aktivity. Důvodem je zesílení skupiny za posledních pět let, kdy se v EUC (dříve Euroclinicum) spojilo více než 20 zdravotnických firem a hrozila ztráta přehlednosti aktivit. Společnost chce být čitelná pro pacienty, zaměstnance i partnery.

Zjednodušení proběhlo v  3 krocích:

  1. Vystřihli jsme některá písmena z názvu EUC (dříve Euroclinicum) a ponechali pouze "EUC", ve kterých je zakódováno naše poslání.
  2. Ozdobili jsme podobu původního loga – přimíchali jsme do něj písmeno "U" a prozářili jej jasnou purpurovou, graficky řečeno magentovou, barvou.
  3. Zprůhlednili jsme strukturu našich aktivit, rozdělili jsme dceřiné společnosti do 6 sektorů.

 

A jaké poslání je zakódováno v našem novém názvu "EUC"?

Je tam ve zkratce ukryto jak latinské slovo "ELUCIDATE", což znamená vysvětlit, objasnit, ale i volný překlad našeho sloganu "V naší péči" Everybody Under Care. Tedy odlišný přístup EUC lékařů a sester k pacientům. Prostě pacientům nejen poskytneme naši odbornou péči, ale také jim ji vysvětlíme.

  

Silné investorské zázemí

EUC je od roku 2011 vlastněná fondy Tuffieh Funds SICAV plc. Díky propojení s touto silnou investorskou skupinou v současnosti patří mezi rychle se rozvíjející poskytovatele zdravotnických služeb. Její zařízení mají jak regionální charakter v podobě rostoucího množství nemocnic a poliklinik, tak i oborový charakter především díky nadstandardním zdravotním službám a laboratořím.

Pracovně lékařské služby

Členem skupiny je od roku 2011 společnost Kardia s.r.o., jejímž sloučením se společností Medicover s.r.o. v roce 2015 vznikla skupina fungující od roku 2016 pod značkou EUC Premium. EUC Premium je tak jedním z hlavních lídrů oboru ochrany zdraví při práci. Zdravotnická zařízení skupiny synergicky využívají know-how pracovnělékařských služeb, které poskytují na území celé České republiky.

Vysoce individuální péče

Významné místo ve skupině patří soukromé klinice Canadian Medical Care, Česká republika spol. s.r.o. zajišťující ambulantní péči na nejvyšší úrovni, která uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Odborné služby i pro zdravotníky

EUC pokrývá zdravotní sektor i v rámci služeb poskytovaných samotným zdravotníkům. Laboratoře EUC zajišťují lékařům a pacientům vyšetření v oborech biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie.

 

Věříme, že Videolékárna se jako náš nejnovější projekt brzy zařadí mezi tyto významné poskytovatele zdravotnických služeb.  

Kde najdu zařízení EUC