Nahoru
Dolu

Ibalgin krém drm.crm 1x100g

Ibalgin krém obsahuje léčivou látku ibuprofen, který působí protizánětlivě. Je vhodný pro léčení místních projevů revmatických i nerevmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí. V postiženém místě tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest. Čtěte pozorně příbalový leták.
Sleva
-14%
Detailní obrázek
Běžná cena:160 Kč (ušetříte: 22 Kč = 14%)
Cena s DPH:138 Kč
Dostupnost:SKLADEM
Výrobce:ZENTIVA
Odešleme k Vám (Česká pošta):28.05.2018
Odešleme k Vám (Zásilkovna):28.05.2018
Doprava od 74 Kč
Při nákupu nad 999 Kč doprava zdarma!
LÉČIVÁ LÁTKA:
100g balení: ibuprofen 5 g.

Léková forma: krém

Dostupné velikosti balení: 50 g, 100 g

Vhodné pro: pro dospělé a mladistvé od 12 let

KDY POUŽÍT?

K léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
Léčivá látka ibuprofen v postiženém místě tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.

DÁVKOVÁNÍ

Na postižené místo vetřete 4–10 cm dlouhý proužek krému, 3–4× denně. Interval mezi jednotlivými aplikacemi 3–4 hodiny. Po aplikaci na kůži se ibuprofen dobře vstřebává do podkožních tkání.
Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech lze ošetřené místo na počátku léčby překrýt neprodyšným obvazem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Bez parfemace.
Těhotné ženy mohou užívat Ibalgin® krém pouze v 1. a 2. trimestru těhotenství, a to po poradě s lékařem.
Kojící ženy mohou po poradě s lékařem přípravek užívat krátkodobě.
Upozornění - Druh přípravku - Léčivý přípravek
Uží​vejte pouze při příznacích, pro které je určený a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka. Pozorně si přečtěte příbalový leták!

Doplňující informace

Výrobce:ZENTIVAPDK kód:8594739205000
EAN:8594739205000SUKL kód:0155052
Farmakoterapeutická skupina:Ibuprofen
Trápí mě:Bolest kloubů | Bolest svalů | Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Zánět a bolest - lokální léčba
    
Výrobce:ZENTIVAPDK kód:8594739205000
EAN:8594739205000SUKL kód:0155052
Trápí mě:Bolest kloubů | Bolest svalů | Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Zánět a bolest - lokální léčba
    
Výrobce:ZENTIVA
PDK kód:8594739205000
EAN:8594739205000
SUKL kód:0155052
Trápí mě:Bolest kloubů | Bolest svalů | Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Zánět a bolest - lokální léčba
  
Příbalová informace – informace pro uživatele

IBALGIN KRÉM (Ibuprofenum) Krém

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibalgin krém musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ibalgin krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin krém užívat 3. Jak se přípravek Ibalgin krém užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibalgin krém uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ibalgin krém patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových zánětlivých a degenerativních stavů pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.
Ibalgin krém se používá k:
- k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků jako
je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
Po poradě s lékařem se Ibalgin krém používá také k léčbě:
- bolestivého zánětu kloubů a svalů revmatického původu,
- bolesti při degenerativních onemocněních kloubů (artróza),
- bolestivého povrchového zánětu žil.
Ibalgin krém je určen dospělým a mladistvým od 12 let
Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí.
Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UŽÍVAT:
Neužívejte přípravek Ibalgin krém
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, cetylstearylalkohol nebo na některou jinou složku přípravku
- jestliže jste měli astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny acetylsalicylové nebo některých protizánětlivých léčiv.
- přípravek se nesmí používat na otevřené rány nebo sliznice a do očí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin krém je zapotřebí
Přípravek se nesmí nanášet na porušený kožní povrch.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání.
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin krém.
Užívání přípravku Ibalgin krém s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
V těhotenství a při kojení lze přípravek používat pouze na doporučení lékaře. V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nesmí používat dlouhodobě nebo natírat na velké plochy. V době kojení lze krém použít krátkodobě na malé plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ibalgin krém neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin krém
Přípravek obsahuje parabeny. Parbeny mohou způsobit alergické reakce, které mohou být opožděné. Přípravek obsahuje propylenglykol. Propylenglykol může způsobit podráždení kůže. Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů a mladiství od 12 let si na postižené místo 3-4krát denně v časových odstupech 3 - 4 hodin nanášejí 4-10 cm dlouhý proužek krému, který si lehce vtírají do kůže. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem.
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin krém poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin krém se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2-3 týdnů.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin krém než jste měl(a)
Pokud někdo nanesl větší množství krému na postižené místo najednou, není to důvod
k vážným obavám. Předávkováni přípravkem nebylo pozorováno.
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin krém
Pokud zapomenete použít přípravek naneste ho na postižené místo jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku krému, abyste nahradil(a) vynechanou dávku krému.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i Ibalgin krém způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používaní Ibalgin krému se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit):
místní podrážení kůže – např. palčivost, svědění, zarudnutí a kožní erupce (k těmto nežádoucím účinkům může dojít u citlivých pacientů)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ibalgin krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ibalgin krém obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 1,5 g ve 30 g krému, 2,5 g v 50 g krému nebo 5 g ve 100 g krému (tj. 5%)
Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35, střední nasycené triacylglyceroly, cetylstearylalkohol, ethoxylované alkoholy C12 - C16, monoacylglyceroly nasycených vyšších
mastných kyselin, karbomer 980 , trolamin, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda
Jak přípravek Ibalgin krém vypadá a co obsahuje toto balení
Ibalgin krém je téměř bílý krém
Velikost balení 30 g, 50 g nebo 100g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva k. s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 2.2.2011

Podobné produkty

Ibalgin gel drm.gel 1x50g

Ibalgin gel drm.gel 1x50g
Sleva
-11%
Léčivý přípravek
 

Ibalgin krém drm.crm. 1x50gm

Ibalgin krém drm.crm. 1x50gm
Sleva
-11%
Léčivý přípravek
 

Ibalgin Gel drm.gel 1x100g

Ibalgin Gel drm.gel 1x100g
Sleva
-14%
Léčivý přípravek
 

Ibalgin Duo Effect drm.crm. 1x50gm

Ibalgin Duo Effect drm.crm. 1x50gm
Sleva
-14%
Léčivý přípravek
 
 
Potřebujete poradit?
Mgr. Juta Šoustalová
Tel.:    +420 222 500 790, 725 975 752
Zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo napíše uživatelskou recenzi.
Napište svoji recenzi pro: Ibalgin krém drm.crm 1x100g
Jméno *:
E-mail *:
Text recenze *
Klady
Zápory
Každý bod kladů a záporů napište na jeden řádek. Pokud Vás nic nenapadá, nechte prázdné.
Celkové hodnocení
Opište, prosím, kontrolní kód:
* Recenze musí splňovat podmínky pro vkládání uživatelských recenzí.