Nahoru
Dolu

Calcichew D3 ctb.60

Calcichew D3 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D v potravě, nebo jako prevence při zvýšené potřebě vápníku a vitamínu D. Čtěte pozorně příbalový leták.
Sleva
-12%
Detailní obrázek
Běžná cena:173 Kč (ušetříte: 21 Kč = 12%)
Cena s DPH:152 Kč
Dostupnost:SKLADEM
Výrobce:TAKEDA NYCOMED
Odešleme k Vám (Česká pošta):19.06.2018
Odešleme k Vám (Zásilkovna):19.06.2018
Doprava od 74 Kč
Při nákupu nad 999 Kč doprava zdarma!
Calcichew D3 500 mg/ 200 IU žvýkací tablety obsahují vápník a vitamín D. Tyto látky jsou důležité pro stavbu kostí. Přípravek Calcichew D3 500 mg/ 200 IU se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitamínu D. Žvýkací tablety jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti od 4 let.

Užití:
Dospělí užívají 1 žvýkací tabletu 1-3x denně. Dospívající a děti od 4 let užívají 1 žvýkací tabletu 1-2x denně. Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 4 týdny.

Složení:
Léčivými látkami jsou calcii carbonas 1250 mg (odpovídá calcium 500 mg) a colecalciferoli pulvis (vitamín D3) 200 IU/5 mikrogramů v jedné žvýkací tabletě.

Pomocnými látkami jsou xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), silice oplodí sladkého pomeranče, magnesium -stearát, sukralóza (E955), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Upozornění - Druh přípravku - Léčivý přípravek
Uží​vejte pouze při příznacích, pro které je určený a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka. Pozorně si přečtěte příbalový leták!

Doplňující informace

Výrobce:TAKEDA NYCOMEDPDK kód:9003638475159
EAN:9003638475159SUKL kód:0047515
Farmakoterapeutická skupina:Vápník, kombinace s vitaminem D a/nebo jinými léčivy
Trápí mě:Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Vitamíny a minerály
    
Výrobce:TAKEDA NYCOMEDPDK kód:9003638475159
EAN:9003638475159SUKL kód:0047515
Trápí mě:Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Vitamíny a minerály
    
Výrobce:TAKEDA NYCOMED
PDK kód:9003638475159
EAN:9003638475159
SUKL kód:0047515
Trápí mě:Šlachy, klouby, kosti
Kategorie:Vitamíny a minerály
  
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls131372/2011
a příloha ke sp.zn. sukls40911/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CALCICHEW D3 200 IU, žvýkací tablety

Vápník (jako calcii carbonas), vitamin D3 (jako colecalciferolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcichew D3 200 IU musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Calcichew D3 200 IU a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 200 IU užívat
3. Jak se Calcichew D3 200 IU užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Calcichew D3 200 IU uchovávat 6. Další informace

1. CO JE CALCICHEW D3 200 IU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Calcichew D3 200 IU, žvýkací tablety obsahuje vápník a vitamin D, obě uvedené látky se podílejí na stavbě kostí.
Calcichew D3 200 IU se užívá v prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D a po poradě s lékařem jako doplněk při léčbě osteoporózy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALCICHEW D3 200 IU UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Calcichew D3 200 IU
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Calcichew D3 200 IU
- jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi nebo moči - jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách
- jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calcichew D3 200 IU je zapotřebí v následujících případech:
- jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě.
- jestliže máte sníženou funkci ledvin, nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny).
- jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní systémové onemocnění, kdy může být zvýšená hladina vitamínu D v těle)
- jestliže jste nepohyblivý/á a máte osteoporózu
- jestliže užíváte jiný přípravek s vitamínem D. Další dávky vápníku a vitamínu D by měly být podávány pod lékařskou kontrolou.
Pokud se Vás týká jakákoli z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání přípravku Calcichew D3 200 IU se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat.
Jestliže užíváte Calcichew D3 200 IU při léčbě osteoporózy, je nezbytné, aby Vám lékař před léčbou stanovil hladinu vápníku v krvi a rozhodl o vhodnosti léčby tímto přípravkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Uhličitan vápenatý může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků. Z tohoto důvodu by tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3 200 IU.
Je-li současně užíván bisfosfonát nebo fluorid sodný, měl by být podán nejméně jednu hodinu před podáním Calcichew D3 200 IU.
Při souběžně léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním vápníku, pravděpodobně blokováním absorpce levothyroxinu. Této interakci lze předejít, pokud mezi dávkami dodržíme nejméně 4 hodinovou prodlevu.
Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4 – 6 hodin po podání přípravku Calcichew D3 200 IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce chinolonových antibiotik.
Některá diuretika (močopudné přípravky) snižují vylučování vápníku v moči. Z důvodu zvýšeného rizika hyperkalcémie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) by měla být v průběhu souběžného užívání diuretik pravidelně sledována hladina vápníku v krvi.
Zvýšení hladiny vápníku v krvi je nutné se vyhnout u pacientů, kteří užívají digitalisová léčiva (léky na podporu srdeční činnosti).
Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání Calcichew D3 200 IU s lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Užívání přípravku Calcichew D3 200 IU s jídlem a pitím:
Tableta Calcichew D3 200 IU může být užívána s jídlem a tekutinami nebo bez nich.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství:
Během těhotenství by denní dávka neměla přesáhnout 1500 mg vápníku a 600 IU vitaminu D, protože byla prokázána spojitost mezi trvalou vysokou hladinou vápníku v krvi a vznikem nežádoucích účinků pro vyvíjející se plod.
Calcichew D3 200 IU může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitamínu D.
Kojení:
Calcichew D3 200 IU může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka.
Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny, ale jakýkoliv účinek je nepravděpodobný.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calcichew D3 200 IU:
Tablety Calcichew D3 200 IU obsahují aspartam (E951), a proto by neměly být užívány pacienty s fenylketonurií.
Tablety Calcichew D3 200 IU obsahují sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharózu, a proto by neměly být užívány pacienty s nesnášenlivostí cukrů. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCICHEW D3 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Calcichew D3 200 IU přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 1-3 krát denně pro děti 1-2 tablety denně.
Tableta Calcichew D3 200 IU by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku.

Doplňková terapie při osteoporóze:
Jednu Calcichew D3 200 IU žvýkací tabletu 2-3krát denně.

Nedostatek vápníku a vitamínu D:
Dospělí: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-3krát denně.
Děti: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-2krát denně.

Přípravek není vhodný pro děti do 4 let, děti starší 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Dávkování při poruše funkce jater: Není třeba upravovat dávku.
Bez porady s lékařem lze používat přípravek ve výše uvedených indikacích ne déle než 4 týdny.

Dávkování při poruše funkce ledvin:
Tablety Calcichew D3 200 IU by neměly být podávány pacientům s vážnou poruchou ledvin bez porady s lékařem.

Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu vápníku v séru a monitorovat funkce ledvin měřením kreatininu v séru,zejména u starších pacientů nebo při souběžné léčbě srdečními glykosidy (léky na srdce) nebo diuretiky (léky na podporu močení) a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě kamenů. Lékař by měl být v tomto případě informován o používání přípravku Calcichew D3 200 IU a měl by pravidelně kontrolovat hladinu kreatininu a vápníku v krvi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcichew D3 200 IU
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcichew D3 200 IU nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Calcichew D3 200 IU užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék:

- bolesti a pálení při močení, (možná tvorba kamenů) poruchy srdečního rytmu (zvýšená hladina kalcia v krvi)

kterýkoliv z níže popsaných účinků, pokud se vyskytne ve zvýšené míře:

Méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 100):

Zvýšení vápníku v krvi a moči při užití vysokých dávek

Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 1000):
zácpa, plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem

Velmi vzácné nežádoucí účinky(méně než u 1 pacienta ze 10 000):

Svědění, vyrážka, kopřivka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CALCICHEW D3 200 IU UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Přípravek Calcichew D3 200 IU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Calcichew D3 200 IU obsahuje
Jedna žvýkací tableta obsahuje léčivé látky:
Calcii carbonas 1250 mg (uhličitan vápenatý 1250 mg, odpovídá vápníku 500 mg) Colecalciferolum (vitamin D3 ) 200 IU/5μg
Pomocnými látkami jsou:
sorbitol (E420), povidon, isomalt (E953), silice oplodí sladkého pomeranče, magnesium-stearát, ̈ aspartam (E951), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Jak přípravek Calcichew D3 200 IU vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní nepotažené žvýkací tablety, které mohou mít světle žluté skvrny.
Velikost balení: 20, 60 a 100 žvýkacích tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
NYCOMED Austria GmbH
St. Peter str. 25, Linz , Rakousko
Výrobce/i
Nycomed Pharma AS Drammensveien 852, P.O. Box 205 1372 Asker, Norsko
nebo
Nycomed SEFA AS 55B Jaama Street, 63308 Polva, Estonsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Nycomed s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.8.2011.

Podobné produkty

 
Potřebujete poradit?
Mgr. Juta Šoustalová
Tel.:    +420 222 500 790, 725 975 752
Zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo napíše uživatelskou recenzi.
Napište svoji recenzi pro: Calcichew D3 ctb.60
Jméno *:
E-mail *:
Text recenze *
Klady
Zápory
Každý bod kladů a záporů napište na jeden řádek. Pokud Vás nic nenapadá, nechte prázdné.
Celkové hodnocení
Opište, prosím, kontrolní kód:
* Recenze musí splňovat podmínky pro vkládání uživatelských recenzí.